Årbog fra Slægts- og lokalhistorisk Forening Samsø – 2021

Ikke på lager

Ørby – En arbejderlandsby på Samsø – 2. del

For første gang i foreningens 21-årige historie har vi haft så meget materiale om ét emne, at vi har måttet bruge to år i træk på at bringe det. Det var ikke desto mindre den situation vi var i efter udgivelsen af 2020-årbogen. Indeværende års bog er endda på mere end 250 sider og er dermed ny rekord i omfang. Vi håber, det også er ny rekord med hensyn til både indhold og kvalitet, og at der også i år er flere timers god læsning til foreningens medlemmer og andre Samsø-interesserede i bogen.

Bogens artikler er også denne gang skrevet af en lang række forfattere fra personer med museumsfaglig og historisk baggrund til personer, der blot har oplevet Ørby som bysbørn eller som feriebørn og har skrevet en spændende fortælling om dette. Årets største artikel handler om “Købmændene i Købmandsstræde”, som i flere generationer drev Ørbys vel nok største virksomhed – så det passer i hvert fald sammen.